IQSell – inicjatywy dla rynków lokalnych

Operacja pn. „IQsell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności” realizowana w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

NAZWA GRUPY OPERACYJNEJ: Innowacje dla Lokalnych Rynków Rolnych

CEL OPERACJI: Celem operacji jest wypracowanie, przetestowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych, w oparciu o nowatorskie rozwiązania informatyczne, biznesowe oraz instytucjonalne.

​PLANOWANE EFEKTY OPERACJI:

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu to:

 • wypracowanie i przetestowanie na funkcjonujących systemach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności na Dolnym Śląsku i Małopolsce (2 lokalizacje):
  • systemu rejestracji pochodzenia produktów wraz ze śledzeniem ścieżki dostaw,
 • systemu logistyki opartej o samoorganizację i wykorzystanie istniejących zasobów transportowych i magazynowych uczestników lokalnego rynku rolnego,
 • systemu rozliczeń bezpośrednich między rozproszonymi producentami i konsumentami,
 • przetestowanie i wdrożenie różnych biznesowych form sprzedaży w odniesieniu do funkcjonujących systemów Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności na Dolnym Śląsku i Małopolsce.
 • wypracowanie nowych produktów finansowych odpowiadających na potrzeby systemów Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności oraz uczestniczących w nich producentów i konsumentów,
 • wdrożenie systemu monitoringu i oceny oddziaływania systemów Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności na rozwój rynków lokalnych i rozwój zrównoważony obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku i Małopolsce.

SKŁAD GRUPY OPERACYJNEJ:

 1. Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o.
 2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 3. Stowarzyszenie Producentów Koszyka Lisieckiego
 4. ISO-TECH Sp. z o.o.
 5. Polska Fundacja Innowacji
 6. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 7. Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie
 8. Szczepan Czerwinski
 9. Jan Szczepan Krawczyszyn
 10. Kamil Holajda
 11. Robert Kłusek
 12. Adam Bałuszek
 13. Łukasz Gorzkowski
 14. Anastazja Przywara
 15. Anna Sitek
 16. Antoni Pawłowski
 17. Bolesław Bobak
 18. Jan Piotrowski
 19. Jan Borzęcki
 20. Monika Staszyńska
 21. Grzegorz Grabowski
 22. Marcin Kotowicz

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 007 113,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 07.06.2021-30.06.2023

​W realizacji projektu IQSell, zespół IsoTech korzystał z prototypowej platformy internetowej IQSell do wypracowania i przetestowania z rolnikami, wchodzących w skład Grupy Operacyjnej, metodę identyfikacji i mapowania funkcjonalności pośrednika w rozwoju lokalnych rynków rolnych (LRR). Wypracowaną metodę mapowania funkcjonalności pośrednika (procesów) wykorzystano jako podstawę dla projektowania rozwiązań organizacyjnych dla rozwoju lokalnych rynków rolnych w określonych lokalizacjach, w sposób który uwzględnia uwarunkowania, ograniczenia oraz możliwości osób i organizacji współtworzących LRR.

Prototypy platformy internetowej IQSell są dostępne:

1. IQSell 1 (wariant 1): https://dev7.a-co.pl/
2. IQSEll 2 (wariant 2): https://dev5.a-co.pl/

Wykaz raportów/opracowań przygotowanych przez zespół badawczy Iso-Tech sp. z o.o. dla potrzeb programu badawczego projektu IQSell (kierownik: Magdalena Kalisiak-Mędelska)

Zespół badawczy Iso-Tech sp. z o.o. pracował w składzie:

Rafał Serafin (koordynator), Jacek Wilk, Zbigniew Witkowski, Krzysztof Gorlich, Beris Gwynne, Paweł Kowalski, Michał Sitek, Maria Gorzkowska-Mbeda, Benjamin Mbeda Ndge.

Zadanie A (kierownik Marian Kachniarz):

1.1. Diagnoza problemu i sformułowanie głównego celu badawczego oraz sformułowanie założeń i propozycja innowacyjnego modelu lokalnych rynków rolnych (LRR)

1.1.2. Wymagania dla systemów informatycznych wspierających model organizacyjny IQSell w oparciu o wstępnie przeprowadzone konsultacje z rolnikami i innymi interesariuszami Lokalnego Rynku Rolnego (LRR) na terenie Małopolski

1.1.3. Przegląd form organizacji Lokalnych Rynków Rolnych (LRR)

1.2. Diagnoza rozwiązań prawnych dla rozwoju Lokalnych Rynków Rolnych (LRR)

1.4. Ekonomia społeczna, ekonomia solidarności, ekonomia współdzielenia, ekonomia obiegu zamkniętego jako podstawy dla kreowania modelu organizacyjnego dla rozwoju Lokalnych Rynków Rolnych (LRR)

1.6. Trendy innowacji Fintech szansą na zastąpienie/automatyzację pośredników w skalowaniu Lokalnych Rynków Rolnych (LRR)

1.7. Aspekty prawne i podatkowe rozwoju Lokalnych Rynków Rolnych (LRR) w odniesieniu do projektowania innowacyjnego modelu organizacyjnego

Zadanie D (kierownik Małgorzata Raftowicz):

D. System monitoringu i oceny rozwoju Lokalnego Rynku Rolnego (LRR) w wymiarze społecznym, gospodarczym i ekologicznym

Zadanie C, E (kierownik Rafał Serafin):

C/E. Weryfikowanie, testowanie i wdrożenie modelu IQSell

Raport końcowy projektu IQSell

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ ISO-TECH

Leave a Comment