ZAPYTANIA OFERTOWE

 Opublikowano: 15/04/2021 
ZAPRASZAMY OFERTY DLA OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU DWÓCH USŁUG BADAWCZYCH NA RZECZ OPRACOWANIA KONCEPCJI MODELU ORGANIZACYJNEGO DLA ROZWOJU KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI, TESTOWANIA PROTOTYPU ORAZ JEGO PILOTAŻU I WDROŻENIA DLA GRUPY OPERACYJNEJ „INNOWAJE DLA LOKALNYCH RYNKÓW ROLNYCH”, KTÓRA REALIZUJE OPERACJĘ PT. „IQSELL: INNOWACJE ORGANIZACYJNE DLA ROZWOJU KRÓTKICH ŁANCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI. 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT 03.05.2021
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT 06.05.2021
 

 Opublikowano: 07/06/2021

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYŁONIENIE WYKONAWCÓW W OPERACJI IQSELL


Firma Iso-Tech sp. z o.o. działając jako członek Grupy Operacyjnej pn. „Innowacje dla Lokalnych Rynków Rolnych” ustanawia zespół badawczy dla potrzeb operacji pt. IQSell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na następujące usługi badawcze:

ZAPYTANIE NR 1/ISO-TECH/IQSELL/2021

Usługa badawcza w ramach zespołu zamawiającego na rzecz opracowania koncepcji modelu organizacyjnego dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ), testowania prototypu, oraz jego pilotażu i wdrożenia: badawcze wypracowanie innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych – diagnoza rozwiązań prawnych oraz wypracowanie systemu monitoringu i oceny  oddziaływania KŁŻ na rozwój lokalnych rynków rolnych jako podstawy dla rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich – aspekty środowiskowo-przestrzenne. 

Opis oraz warunki zamówienia nr 1/ISO-TECH/IQSELL/2021 ZNAJDZIESZ TU:

Wzór umowy oraz załączników znajdziesz poniżej:

1.    Formularz Oferty

2.    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4.    Wykaz głównych usług

5.    Wzór umowy

6.    Opis operacji

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

ZAPYTANIE NR 2/ISO-TECH/IQSELL/2021

Usługa badawcza w ramach zespołu zamawiającego na rzecz opracowania koncepcji modelu organizacyjnego dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ), testowania prototypu, oraz jego pilotażu i wdrożenia: badawcze wypracowanie innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych – diagnoza rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych, ekonomia współdzielenia i społeczna oraz wypracowanie systemu monitoringu i oceny  oddziaływania KŁŻ na rozwój lokalnych rynków rolnych jako podstawy dla rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich – aspekty środowiskowo-przestrzenne. 

Opis oraz warunki zamówienia Nr 2/ISO-TECH/IQSELL/2021 znajdziesz TU:

Wzór umowy oraz załączników znajdziesz poniżej:

1.    Formularz Oferty

2.    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4.    Wykaz głównych usług

5.    Wzór umowy

6.    Opis operacji

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU