Zapytania ofertowe

 Opublikowano: 15/04/2021 
ZAPRASZAMY OFERTY DLA OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU DWÓCH USŁUG BADAWCZYCH NA RZECZ OPRACOWANIA KONCEPCJI MODELU ORGANIZACYJNEGO DLA ROZWOJU KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI, TESTOWANIA PROTOTYPU ORAZ JEGO PILOTAŻU I WDROŻENIA DLA GRUPY OPERACYJNEJ „INNOWAJE DLA LOKALNYCH RYNKÓW ROLNYCH”, KTÓRA REALIZUJE OPERACJĘ PT. „IQSELL: INNOWACJE ORGANIZACYJNE DLA ROZWOJU KRÓTKICH ŁANCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI. 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT 03.05.2021
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT 06.05.2021
 

 Opublikowano: 07/06/2021

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYŁONIENIE WYKONAWCÓW W OPERACJI IQSELL


Firma Iso-Tech sp. z o.o. działając jako członek Grupy Operacyjnej pn. „Innowacje dla Lokalnych Rynków Rolnych” ustanawia zespół badawczy dla potrzeb operacji pt. IQSell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na następujące usługi badawcze:

ZAPYTANIE NR 1/ISO-TECH/IQSELL/2021

Usługa badawcza w ramach zespołu zamawiającego na rzecz opracowania koncepcji modelu organizacyjnego dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ), testowania prototypu, oraz jego pilotażu i wdrożenia: badawcze wypracowanie innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych – diagnoza rozwiązań prawnych oraz wypracowanie systemu monitoringu i oceny  oddziaływania KŁŻ na rozwój lokalnych rynków rolnych jako podstawy dla rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich – aspekty środowiskowo-przestrzenne. 

Opis oraz warunki zamówienia nr 1/ISO-TECH/IQSELL/2021 ZNAJDZIESZ TU:

Wzór umowy oraz załączników znajdziesz poniżej:

1.    Formularz Oferty

2.    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4.    Wykaz głównych usług

5.    Wzór umowy

6.    Opis operacji

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

ZAPYTANIE NR 2/ISO-TECH/IQSELL/2021

Usługa badawcza w ramach zespołu zamawiającego na rzecz opracowania koncepcji modelu organizacyjnego dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ), testowania prototypu, oraz jego pilotażu i wdrożenia: badawcze wypracowanie innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych – diagnoza rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych, ekonomia współdzielenia i społeczna oraz wypracowanie systemu monitoringu i oceny  oddziaływania KŁŻ na rozwój lokalnych rynków rolnych jako podstawy dla rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich – aspekty środowiskowo-przestrzenne. 

Opis oraz warunki zamówienia Nr 2/ISO-TECH/IQSELL/2021 znajdziesz TU:

Wzór umowy oraz załączników znajdziesz poniżej:

1.    Formularz Oferty

2.    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4.    Wykaz głównych usług

5.    Wzór umowy

6.    Opis operacji

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

 

 Opublikowano: 10/11/2022 
  ZAPRASZAMY OFERTY DLA OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU DWÓCH USŁUG BADAWCZYCH NA RZECZ TESTOWANIA PROTOTYPU MODELU ORGANIZACYJNEGO IQSELL ORAZ JEGO PILOTAŻU I WDROŻENIA DLA GRUPY OPERACYJNEJ „INNOWACJE DLA LOKALNYCH RYNKÓW ROLNYCH”, KTÓRA REALIZUJE OPERACJĘ PT. „IQSELL: INNOWACJE ORGANIZACYJNE DLA ROZWOJU KRÓTKICH ŁANCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI. 
 
USŁUGA NR 3 – INFORMACJE O OPERACJI ZNAJDZIESZ TU, A FORMULARZ ORAZ INSTRUKCJE ZNAJDZIESZ TU
TERMIN SKŁADANIA OFERT 30.11.2022
 
USŁUGA NR 4 – INFORMACJE O OPERACJI ZNAJDZIESZ TU, A FORMULARZ ORAZ INSTRUKCJE ZNAJDZIESZ TU.
TERMIN SKŁADANIA OFERT 30.11.2022

 Opublikowano: 01/12/2022

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYŁONIENIE WYKONAWCÓW W OPERACJI IQSELL


Firma Iso-Tech sp. z o.o. działając jako członek Grupy Operacyjnej pn. „Innowacje dla Lokalnych Rynków Rolnych” uzupełnia zespół badawczy dla potrzeb operacji pt. IQSell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na następujące usługi badawcze:

Opublikowano: 01/12/2022

ZAPYTANIE NR 3/ISO-TECH/IQSELL/2022

Usługa badawcza w ramach zespołu zamawiającego na rzecz opracowania koncepcji modelu organizacyjnego IQSell dla rozwoju Lokalnych Rynków Rolnych (LRR) w oparciu o rozwiązania Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ), testowania prototypu modelu organizacyjnego IQSell, oraz jego pilotażu i wdrożenia: opracowanie systemu mapowania procesów i usług pośrednika dla potrzeb modelowania różnych wariantów proponowanego modelu organizacyjnego IQSell oraz wspieranie zespołu w zakresie wykorzystania platformy informatycznej IQSell do testowania i wdrażania wybranych rozwiązań organizacyjnych.

Opis oraz warunki zamówienia nr 3/ISO-TECH/IQSELL/2022 ZNAJDZIESZ TU.

Wzór umowy oraz załączników znajdziesz poniżej:

1.    Formularz Oferty

2.    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4.    Wykaz głównych usług

5.    Wzór umowy

6.    Opis operacji

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

Opublikowano: 01/12/2022

ZAPYTANIE NR 4/ISO-TECH/IQSELL/2022

Usługa badawcza w ramach zespołu zamawiającego na rzecz opracowania koncepcji modelu organizacyjnego dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ), testowania prototypu, oraz jego pilotażu i wdrożenia: wdrażanie wybranych wariantów prototypu modelu organizacyjnego IQSell poprzez prowadzenie konsultacji z konsorcjantami-rolnikami w celu weryfikacji i modyfikacji wybranych rozwiązań organizacyjnych oraz dostarczenie informacji z prac wdrożeniowych dla potrzeb raportu z wdrożenia modelu organizacyjnego IQSell. 

Opis oraz warunki zamówienia Nr 4/ISO-TECH/IQSELL/2022 znajdziesz TU:

Wzór umowy oraz załączników znajdziesz poniżej:

1.    Formularz Oferty

2.    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4.    Wykaz głównych usług

5.    Wzór umowy

6.    Opis operacji

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU