Certyfikat Produkt Lokalny z Małopolski (PLM)

Certyfikaty PLM wyróżniają autentyczne produkt Lokalne z Małopolski. Celem systemu certyfikacji PLM jest budowanie, wspólnie z producentami, potencjału dostaw jakościowych produktów lokalnych w Małopolsce oraz kanałów dystrybucji i sprzedaży polegające na sprzedaży bezpośredniej konsumentom, w sposób przyczyniający się do zrównoważonego rozwoju regionu. Certyfikaty PLM są przyznawane producentom, którzy produkują metodami nieprzemysłowymi.

Kryteria wg. ktorych kwalifikuje się do certyfikacji produkty przetworzone to:
1) receptura inspirowana lokalną historią, dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym (produkt posiadający związek z danym regionem pochodzenia);
2) nieprzemysłowy sposób produkcji, przy użyciu naturalnych surowców:
a) pochodzących z danego regionu (min. 75% masy surowcowej)vi;
b) wiadomego pochodzenia (w pełni identyfikowalnych);vii
c) pochodzących z gospodarstw ekologicznych (certyfikowanych) lub stosujących produkcję integrowaną, bądź też z gospodarstw ekstensywnych (tradycyjnych), z wyłączeniem GMO;
3) naturalne metody konserwacji;
4) uwzględnienie w procesie produkcyjnym zasad dotyczących poszanowania zasobów naturalnych i ochrony środowiska.

Kryteria wg. których kwalifikuje się do certyfikacji gospodarstwa rolne, z których pochodzą produkty nieprzetworzone to:
1) lokalizacja w Małopolsce;
2) ekologiczne metody upraw/hodowli (certyfikat) lub produkcja integrowana bądź też stosowanie metod tradycyjnych (gospodarstwa ekstensywne)

Oferta certyfikatów PLM na sezon 2021 do pobrania tu:

Leave a Comment