O nas

Iso-Tech to firma społeczna, która opracowuje i dostarcza rozwiązania dla tworzenia i wzmacniania lokalnych rynków dla żywności produkowanej lokalnie w oparciu o skracanie łańcucha dostaw od producenta to konsumenta. Usługi i produkty umożliwiają samoorganizację lokalnych rynków, przynoszą korzyści producentom produkujących w skali nieprzemysłowej i wzmacniają rozwój zrównoważony wsi i rolnictwa.

Iso-Tech jako część sieci partnerów, dzięki którym może dopasować swoje produkty i usługi do potrzeb, uwarunkowań I możliwości organizatorów i promotorów lokalnych rynków dla żywności produkowanej lokalnie, którzy chcą zwiększyć skalę oddziaływania w rozumieniu liczby partycypujących producentów i konsumentów, różnorodności oferowanego asortymentu produktów oraz wolumenu sprzedaży.

Nasze innowacje organizacyjne dla zwiększenia skali i znaczenia lokalnych rynków dla żywności produkowanej lokalnie są oparte na rozwiązaniach informatycznych, ekonomii współdzielenia oraz partnerstwa międzysektorowego. Jesteśmy skupieni na Polsce, ale działamy również poza Polską z partnerami, którzy zajmują się budowaniem lokalnych rynków dla żywności produkowanej lokalnie w swoich krajach, traktując rolników jako partnerów.
Fundację Partnerstwo dla Środowisko utworzyła Iso-Tech, który w obecnej formie działa od roku 2020. Iso-Tech jest zarejestrowana w Polsce jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z misją społeczną. Firma bazuje na przeszło 20 lat doświadczenia Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w zakresie propagowania rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym w ramach reform gospodarczych, demokratycznych i społecznych, które rozpoczęto w latach dziewięćdziesiątych po upadku komunizmu.

Beris Gwynne zam w Genewie (Szwajcarja) i Rafał Serafin zam w Liszkach (Polska) są udziałowcami firmy. Mają wieloletnie doświadczenie w zakresie ekonomii społecznej oraz kształtowania i wspierania nowatorskie partnerstwa na rzecz rozwoju zrównoważonego.