Wiedz i Mądrze Jedz

Ogólnopolska Kampania na rzecz Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ), realizowana od roku 2018. Kampania przyczynia się do budowania świadomości wśród producentów, konsumentów, organizatorów systemów KŁŻ oraz interesariuszy rynku żywności o znaczeniu, efektów oraz potencjale rynkowym rozwoju systemów KŁZ. Zwracamy uwagę na pozytywne i obiecujące rozwiązania skalowania systemów KŁŻ w Polsce i w innych krajach UE, aby pokazać że Polskie doświadczenia i rozwiązania mają potencjalnie duże znaczenie dla wdrożenia w praktyce nowego priorytetu Komisji Europejskiej pn. Europejski Zielony Ład oraz z nimi związaną strategię „Od Pola do Stołu”.

W ramach kampanii, opracowano liczne ekspertyzy, wyprodukowano filmy przedstawiające problemy i rowizania KŁŻ, zgromadzono dobre praktyki, prowadzono serwis pytania i odpowiedzi. https://prostoodrolnika.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *