Przykłady organizacji KŁŻ

publikacja wprowadza zainteresowanych do problematyki organizowania rynków lokalnych dla żywności lokalnej w oparciu o rozwiązania sprzedaży bezpośredniej czyli, takiej która eliminuje pośredników, skracając łańcucha dostaw od pola do stołu. Omawiane jest miejsce rozwiązań KŁŻ w programach rozwoju wsi i rolnictwa. Przykłady różnych form organizacyjnych są przedstawione oraz studium przypadku – doświadczenia Koszyka Lisieckiego w organizowaniu sprzedaży bezpośredniej.

Publikacja opracowana na zlecenie Centrum Doradztwa Rolnictwa w Brwinowie, Oddział w Krakowie. Finansowanie: PROW 2014-2020. Pobierz publikacje tu: https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/3650-przyklady-organizacji-krotkich-lancuchow-dostaw-zywnosci

.

Leave a Comment