Zapytania ofertowe

 Opublikowano: 15/04/2021  ZAPRASZAMY OFERTY DLA OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU DWÓCH USŁUG BADAWCZYCH NA RZECZ OPRACOWANIA KONCEPCJI MODELU ORGANIZACYJNEGO DLA ROZWOJU KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI, TESTOWANIA PROTOTYPU ORAZ JEGO PILOTAŻU I WDROŻENIA DLA GRUPY OPERACYJNEJ „INNOWAJE DLA LOKALNYCH RYNKÓW ROLNYCH”, KTÓRA REALIZUJE OPERACJĘ PT. „IQSELL: INNOWACJE ORGANIZACYJNE DLA ROZWOJU KRÓTKICH ŁANCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI.    […]

Zapytania ofertowe Read More »