Media

Iso-Tech współtworzył Kampanię Wiedz i Mądrze Jedz, która promował i dzieliła dobre praktyki w zakresie tworzenia lokalnych rynków dla żywności produkowanej lokalnie w latach 2018-2020. Patrz https://prostoodrolnika.pl/eng


W ramach Kampanii, wyprodukowano i wyemitowano w ogólnopolskiej TV filmy, przedstawiające aktualne praktyki oraz osób I inicjatyw budujących rynki lokalne dla żywności produkowanej lokalnie w oparciu o rozwiązania krótkich łańcuchów dostaw żywności. Filmy są dostępne w Internecie:

FILMY WYPRODUKOWANE I EMITOWANE NA ZOOMTV (Sezon 3 – 09-10/2020)

Film TitleYoutube link
1.Skalowanie systemów KŁŻ w czasach Covidu (przedstawiamy Kamienną Górę)https://youtu.be/krzglxlcU1g
2.Rynki lokalne i zmiany w gospodarce żywnościowej (więcej o Kamiennej Górze)https://youtu.be/z9hwJ4GmLlY
3.Produkcja i przetwórstwo żywności w małej skali (przedstawiamy Wiejską E-skrzynkę)https://youtu.be/S9AXGyFYMbg
4.Dlaczego współpraca się opłaca (więcej o Wiejskiej E-skrzynce)https://youtu.be/6IHHalWyZT0
5.Korzyści z RHD i możliwości wspólnej dystrybucji i sprzedażyhttps://youtu.be/B7s-ir_WQuc
6.Współpraca rolników oraz rola, inicjatywa i odpowiedzialność konsumentówhttps://youtu.be/z00bXmOWCIA
7.Inkubator kuchenny jako motywator dla rozwoju rynku lokalnego (przedstawiamy Stryszów/Lanckoronę)https://youtu.be/irHOYyZ5GhA
8.Rola samorządów w skalowaniu systemów KŁŻ (przedstawiamy Powiat Łomżyńskihttps://youtu.be/3zzCF8MPKhI
9.Korzyści małego przetwórstwa w małej skali i działania w pojedynkę – zagrożenia i możliwościhttps://youtu.be/WIigS7N_54s
10.Przetrwanie rolnictwa w małej skali, w szczególności na terenach górskichhttps://youtu.be/103CRlQZKGo
11.Rolnictwo ekologiczne szansą dla skalowania systemów KŁŻhttps://youtu.be/gb1cYauRWi8
12.Innowacyjne modele sprzedażyhttps://youtu.be/bhDA8t4QnZU

FILMY WYPRODUKOWANE I EMITOWANE W TVP3 (Sezon 2 – 07-10/2019)

Tytuł filmuLink
1.Produkcja i przetwórstwo w małej skalihttps://youtu.be/VI2xSBlit_c
2.Ruch Kooperatyw Spożywczych W Polscehttps://youtu.be/qHpPYAA0cnY
3.Jak rozwiązać wyzwania logistycznehttps://youtu.be/jL0enfbOG98
4.Rola ODR, IZB ROLNICZYCH, LGDhttps://youtu.be/2ElDtuVv01A
5.Jaka rola dla samorządówhttps://youtu.be/8XM1RaVY7bY
6.Walonia przykładem realizacji idei Krótkich Łańcuchówhttps://youtu.be/hgCgfFLcGVE
7.Kulinariahttps://youtu.be/i2r8mCjj3qI
8.Rolnictwo wspierana przez społeczność (RWW)https://youtu.be/ZVpjvqzsMUQ
9.Jak się zmienia rynek żywności lokalnej w Polsce na tle UE – czy markety to przyszłośćhttps://youtu.be/S9bhZs9fOzE
10.Konsumencihttps://youtu.be/Cpqq39b8Bds
11.KŁŻ w Austrii i na Słowacjihttps://youtu.be/X3q9L1akSxY
12.KŁŻ szansą dla rozwoju wsihttps://youtu.be/000X4VYfI1s

FILMY WYPRODUKOWANE I EMITOWANE W TVP3 (Sezon 1 – 08-10/2018)

Tytuł filmuLink
1.Dlaczego warto produkować i kupować żywność lokalnąhttps://youtu.be/gcchvDKyxJ8
2.Jak i gdzie kupować żywność lokalnąhttps://youtu.be/wRC5gXmavWs
3.W jaki sposób żywność lokalna buduje atrakcyjność regionów jej pochodzeniahttps://youtu.be/4JE2xELIXjA
4.Małe przetwórstwo – wszystko o serach, sokach i wędlinachhttps://youtu.be/2CnoYxw4xwM
5.Lokalne systemy żywnościowe szansą dla rozwoju zrównoważonegohttps://youtu.be/arLO78H6c9o
6.Przepisy podatkowe i sanitarne – co wolno, a czego nie wolnohttps://youtu.be/dHy4v-49MKM
7.Inkubatory Kuchenne nadzieja dla KŁZhttps://youtu.be/rRsPzCcxulY
8.Żywność lokalna w gastronomiihttps://youtu.be/HOV9o5R8tV8
9.Ekotechnologie dla systemów KŁŻhttps://youtu.be/VRo3p5TGk4E
10.Krótkie Łańcuchy Żywności w Planie dla Wsihttps://youtu.be/yb_kWzpAkDE

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *