Media

Iso-Tech współtworzył Kampanię Wiedz i Mądrze Jedz, która promował i dzieliła dobre praktyki w zakresie tworzenia lokalnych rynków dla żywności produkowanej lokalnie w latach 2018-2020. Patrz https://prostoodrolnika.pl/eng W ramach Kampanii, wyprodukowano i wyemitowano w ogólnopolskiej TV filmy, przedstawiające aktualne praktyki oraz osób I inicjatyw budujących rynki lokalne dla żywności produkowanej lokalnie w oparciu o rozwiązania […]

Media Read More »