Oprogramowanie IT-PLM

IT-PLM to oprogramowanie, które umożliwia gospodarstwom rolnym podjąć współpracę z konsumentami, poprzez wykreowanie „wirtualnego Straganu” czy też budowanie Klubu Zakupowego. IT-PLM to też sposób na ograniczenie kosztów i zwiększenia wolumenu sprzedaży w Kooperatywie spożywczej czy też w systemie rolnictwa wspieranego społecznie. IT-PLM umożliwia Gminom, ośrodkom Doradztwa Rolniczego, organizacjom rolniczym, organizacjom społeczny i inne organizować rynki lokalne dla żywności produkowanej lokalnej.

Rolnik sam ustala warunki: może zaoferować dowolne swoje produkty, ustalić ceny, określić warunki dostawy i zapłaty.

Kupujący wybiera produkty od konkretnych, lokalnych dostawców, decyduje o sposobie płatności za koszyk (nie tylko online), akceptuje terminy i miejsce odbioru.

Szczegóły i oferty – https://it-plm.pl

Leave a Comment