Ocena potencjału rynku lokalnego

Pomagamy gminom oszacować liczbę gospodarstw rolnych, które aktualnie prowadzą sprzedaż bezpośrednią na swoim terenie i zidentyfikować gospodarstwa rolne zainteresowane podjęciem tego typu działalności w celu określenia potencjału rynku lokalnego. Pomagamy Wykreować grupę inicjatywną dla utworzenia lokalnego rynku dla żywności produkowanej lokalnie. Pobierz ofertę tu:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *