Korzyści lokalnych rynków

Przedsięwzięcie budowania lokalnego rynku dla żywności produkowane lokalnie wpisuje się w misję aktywizacji gospodarki lokalnej, rozwoju obszarów wiejskich oraz ochrony środowiska naturalnego ponieważ:

  1. PROMUJE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Promuje postawy przedsiębiorcze wśród producentów i potencjalnych producentów żywności na terenie gminy, powiatu czy też większego regionu (chodzi o zachęcenie rolników, którzy dzisiaj nie zajmują się sprzedażą bezpośrednią czy też przetwórstwem, do przetwórstwa i sprzedaży bezpośredniej w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego – RHD czy też produkcji Marginalnej Lokalnej Ograniczonej – MLO);
  2. AKTYWIZUJE LOKALNY RYNEK PRACY. Wspiera rynek pracy i jego potencjał poprzez kreowania nowych możliwości zatrudnienia przy organizowaniu lokalnych rynków żywnościowych w Internecie (nowe potrzeby marketingowe, IT, przetwórstwo, opakowania, doradztwo finansowe i prawne itp.) w połączeniu ze sprzedażą na targowiskach czy też u producenta.
  3. STWARZA NOWE MOŻLIWOŚCI BIZNESOWE. Aktywizuje zawodowo mieszkańców gminy, zachęcając ich do podejmowania inicjatyw przedsiębiorczości gospodarczej oraz społecznej w zakresie produkcji, przetwórstwa oraz dostaw żywności produkowanej lokalnie. Tworzenie i wzmacnianie rynku lokalnego przez samorząd, obniża ryzyko i koszty rozpoczęcia działalności ponieważ każda indywidualna inicjatywa gospodarcza czy społeczna polega na wykorzystaniu działań wspólnych (np. kreowanie marki Klubu Zakupowego) do generowania korzyści indywidualnych (sprzedaży). Rozwój rynku lokalnego stwarza nowe możliwości biznesowe, który wymagają nowych umiejętności i wiedzy.
  4. BUDUJE ATRAKCYJNOŚĆ REGIONU. Promuje miejscowość czy region, budując jego atrakcyjność dla mieszkańców, turystów, inwestorów oraz innych osób w kraju i zagranicą, poprzez kreowanie lokalnego rynku produktów wytwarzanych lokalnie jako wizytówkę (markę) regionu, integrując i promując inicjatywy lokalne w jedną całość.
  5. CHRONI ŚRODOWISKO. Wspiera tradycyjne, przyjazne dla środowiska i krajobrazu sposoby produkcji rolnej, które chronią różnorodność biologiczną. Eliminuje zbędny transport, który jest źródłem szkodliwych dla człowieka emisji zanieczyszczeń i jest zagrożeniem dla klimatu.
  6. PROMUJE ZDROWSZE ODŻYWIANE. Lokalna produkcja rolna jest źródłem zdrowej żywności. Zwiększenie jej podaży i konsumpcji sprzyja zdrowiu społeczeństwa.
  7. PRZYCZYNIA SIĘ DO BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ŻYWNOŚCI. Lokalne zdolności produkcji rolnej mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego.
  8. ZWALCZA WYKLUCZENIE SPOŁECZNE I GOSPODARCZE rolników z małych gospodarstw oraz ich rodzin poprzez umożliwianie im sprzedaż wyprodukowanych przez siebie produktów, zmniejszając ich uzależnienie od transferów społecznych.

Leave a Comment