Oferta

Certyfikat Produkt Lokalny z Małopolski (PLM)

Certyfikaty PLM wyróżniają autentyczne produkt Lokalne z Małopolski. Celem systemu certyfikacji PLM jest budowanie, wspólnie z producentami, potencjału dostaw jakościowych produktów lokalnych w Małopolsce oraz kanałów dystrybucji i sprzedaży polegające na sprzedaży bezpośredniej konsumentom, w sposób przyczyniający się do zrównoważonego rozwoju regionu. Certyfikaty PLM są przyznawane producentom, którzy produkują metodami nieprzemysłowymi. Kryteria wg. ktorych kwalifikuje […]

Certyfikat Produkt Lokalny z Małopolski (PLM) Read More »

Oprogramowanie IT-PLM

IT-PLM to oprogramowanie, które umożliwia gospodarstwom rolnym podjąć współpracę z konsumentami, poprzez wykreowanie „wirtualnego Straganu” czy też budowanie Klubu Zakupowego. IT-PLM to też sposób na ograniczenie kosztów i zwiększenia wolumenu sprzedaży w Kooperatywie spożywczej czy też w systemie rolnictwa wspieranego społecznie. IT-PLM umożliwia Gminom, ośrodkom Doradztwa Rolniczego, organizacjom rolniczym, organizacjom społeczny i inne organizować rynki

Oprogramowanie IT-PLM Read More »

Klub Zakupowy dla produktów lokalnych

Klub Zakupowy to system sprzedaży bezpośredniej, który łączy producentów ikonsumentów. Organizator Klubu. umożliwia partycypującym producentom prowadzić regularną sprzedaż swoich produktów po cenach ustalonych przez siebie, a konsumentom uzyskać dostęp do świeżych produktów wiadomego pochodzenia. Pomagamy organizatorom rynków lokalnych dla Żywności produkowanej lokalnie zaprojektować i uruchomić Klub Zakupowy, Bazując na praktycznych doświadczeniach Klubów Zakupowych w Liszkach,

Klub Zakupowy dla produktów lokalnych Read More »

Ocena potencjału rynku lokalnego

Pomagamy gminom oszacować liczbę gospodarstw rolnych, które aktualnie prowadzą sprzedaż bezpośrednią na swoim terenie i zidentyfikować gospodarstwa rolne zainteresowane podjęciem tego typu działalności w celu określenia potencjału rynku lokalnego. Pomagamy Wykreować grupę inicjatywną dla utworzenia lokalnego rynku dla żywności produkowanej lokalnie. Pobierz ofertę tu:

Ocena potencjału rynku lokalnego Read More »