Blog

Kupowanie wprost od rolnika jest marginesem na rynku żywności. Dlaczego?

W Polsce mamy ok. 1.3 mln gospodarstw rolnych (tylko Rumunia ma więcej z krajów UE).  Ale rolniczy sukces gospodarczy Polski ostatnich lat (6 największy producent w UE!), to sukces agrobiznesu czyli nielicznych dużych gospodarstw rolnych nastawionych na przetwórstwo rolno-spożywcze w przemysłowej skali oraz eksport. Małe gospodarstwa rolne stanowią aż 80% całej gospodarki rolnej w Polsce. …

Kupowanie wprost od rolnika jest marginesem na rynku żywności. Dlaczego? Read More »

Korzyści lokalnych rynków

Przedsięwzięcie budowania lokalnego rynku dla żywności produkowane lokalnie wpisuje się w misję aktywizacji gospodarki lokalnej, rozwoju obszarów wiejskich oraz ochrony środowiska naturalnego ponieważ: PROMUJE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Promuje postawy przedsiębiorcze wśród producentów i potencjalnych producentów żywności na terenie gminy, powiatu czy też większego regionu (chodzi o zachęcenie rolników, którzy dzisiaj nie zajmują się sprzedażą bezpośrednią czy też …

Korzyści lokalnych rynków Read More »

Czym są Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności

Pojęcie krótki łańcuch dostaw żywności (KŁŻ) odnosi się do formy organizacji rynku sprzedaży żywności, która łączy konsumenta bezpośrednio z wytwórcą żywności. Założenie rozwiązania KŁŻ jest proste: eliminowanie pośredników pomiędzy producentem a konsumentem spowoduje zmniejszenie kosztów dla obu stron oraz możliwość podziału nadwyżki finansowej, która wcześniej trafiała do pośredników. Działania na rzecz skracania łańcuchów dostaw żywności …

Czym są Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności Read More »