Blog

Kupowanie wprost od rolnika jest marginesem na rynku żywności. Dlaczego?

W Polsce mamy ok. 1.3 mln gospodarstw rolnych (tylko Rumunia ma więcej z krajów UE).  Ale rolniczy sukces gospodarczy Polski ostatnich lat (6 największy producent w UE!), to sukces agrobiznesu czyli nielicznych dużych gospodarstw rolnych nastawionych na przetwórstwo rolno-spożywcze w przemysłowej skali oraz eksport. Małe gospodarstwa rolne stanowią aż 80% całej gospodarki rolnej w Polsce. […]

Kupowanie wprost od rolnika jest marginesem na rynku żywności. Dlaczego? Read More »

Korzyści lokalnych rynków

Przedsięwzięcie budowania lokalnego rynku dla żywności produkowane lokalnie wpisuje się w misję aktywizacji gospodarki lokalnej, rozwoju obszarów wiejskich oraz ochrony środowiska naturalnego ponieważ: PROMUJE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Promuje postawy przedsiębiorcze wśród producentów i potencjalnych producentów żywności na terenie gminy, powiatu czy też większego regionu (chodzi o zachęcenie rolników, którzy dzisiaj nie zajmują się sprzedażą bezpośrednią czy też

Korzyści lokalnych rynków Read More »

Czym są Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności

Pojęcie krótki łańcuch dostaw żywności (KŁŻ) odnosi się do formy organizacji rynku sprzedaży żywności, która łączy konsumenta bezpośrednio z wytwórcą żywności. Założenie rozwiązania KŁŻ jest proste: eliminowanie pośredników pomiędzy producentem a konsumentem spowoduje zmniejszenie kosztów dla obu stron oraz możliwość podziału nadwyżki finansowej, która wcześniej trafiała do pośredników. Działania na rzecz skracania łańcuchów dostaw żywności

Czym są Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności Read More »